Koncernledningen för Alleima AB består av följande medlemmar

Göran Björkman

Göran Björkman

President and Chief Executive Officer

Carl von Schantz

Carl von Schantz

President Tube Division

Robert Stål

Robert Stål

President Kanthal Division

Claes Åkerblom

Claes Åkerblom

President Strip Division

Olof Bengtsson

Olof Bengtsson

Chief Financial Officer

Johanna Kreft

Johanna Kreft

Executive Vice President and General Counsel

Mikael Blazquez

Mikael Blazquez

Executive Vice President and Head of Strategy, Mergers & Acquisitions and Group IT

Ulrika Dunker

Ulrika Dunker

Executive Vice President and Head of Human Resources

Tom Eriksson

Tom Eriksson

Executive Vice President and Head of Strategic Research

Elja Nordlöf

Elja Nordlöf

Executive Vice President and Head of Communications