Tom Eriksson

Tom Eriksson

Född 1973. EVP & Head of Strategic Research sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet. Kandidatexamen i oorganisk kemi från Uppsala universitet. Diverse befattningar inom Sandvik Materials Technology, innefattande Head of Materials Design och Strategic Research Manager. Discovery Research Manager och Material Specialist vid St. Jude Medical AB. Forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i SWERIM AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

3233