EVP & Head of Strategic Research sedan 2018

Född 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet. Kandidatexamen i oorganisk kemi från Uppsala universitet.

Tidigare diverse befattningar inom Sandvik Materials Technology, innefattande Head of Materials Design och Strategic Research Manager; Discovery Research Manager och Material Specialist vid St. Jude Medical AB samt forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i SWERIM AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

5 235

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.