PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes på årsstämman 2024 för en period av ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2025. PwC har varit Alleimas revisor sedan 2019.

Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor och medlem av FAR, är huvudansvarig revisor sedan 2019.

Ersättningar till PwC 2021, MSEK
Revisionsarvode 9
Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget 0
Skatterådgivning 0
Övriga tjänster 0
Totalt 9
Övriga revisionsföretag
Revisionsarvode 0
Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget 0
Skatterådgivning 1
Övriga tjänster 0
Totalt -1