Analytiker

Alleima strävar efter att säkerställa att värdet på bolagets aktie alltid ska bedömas utifrån relevant, korrekt och aktuell information. Detta görs genom en tydlig strategi för finansiell kommunikation och informationshantering samt genom en regelbunden kontakt med olika intressenter på marknaden.

Bolag Analytiker
ABGSC Adrian Gilani
Bank of America Patrick Mann
Carnegie Igor Tubic
Danske Bank Viktor Trollsten
Handelsbanken Hanna Grimborg
Pareto Securities Alexander Vilval
SEB Fredrik Agardh

Lista över bevakande analytiker uppdateras löpande.