Vår ambition för vårt mångfalds- och inkluderingsarbete är att alla våra medarbetare ska kunna verka med sin fulla potential och samtidigt känna sig uppskattade och välkomna som de är.

Inkludering handlar för oss inte om att passa in, det handlar om att känna sig respekterad, sedd och delaktig oavsett vem du är

För att vi ska kunna leverera på topp behöver vi ha en inkluderande kultur som bygger på respekt – för alla. Det betyder att alla våra medarbetare ska kunna vara med, bidra och påverka Alleimas framtida framgång. Detta innebär att vi behöver säkerställa en inkluderande miljö där människor blir lyssnade på och och kommer till tals. Inkluderingens största fiende är diskriminering, trakasserier och kränkande språk. För oss är det viktigt att motverka sådana beteenden och strukturer på vår arbetsplats. Våra medarbetare ska alltid kunna säga ifrån utan risk för negativ behandling.

Alla våra medarbetare ska ha lika möjligheter att verka med sin fulla potential oavsett vilka de är

Talanger kommer i alla former - Alleima ska vara en tillgängligt arbetsplats för alla, Våra medarbetare ska ha lika möjligheter att utveckla sin kompetens och avancera i sin karriär. Vi tror att vi kommer att utveckla de bästa talangerna genom meritokrati. För att meritokratin ska fungera måste vi bekämpa fördomar och utmana hur vi definierar meriter och kompetens. Självklart ska vi ha jämlika löner. Alla människor på Alleima bör hållas ansvariga för sina handlingar och beteenden.

Vårt mål är att attrahera talanger genom att erbjuda en bra arbetsplats där olika perspektiv tas tillvara

Mångfald för oss på Alleima är att ha tillgång till olika perspektiv inom våra team och ledning. Vi är övertygade om att talang kommer i olika former – vilket innebär att om vi bara rekryterar människor från en viss bakgrund kommer vi att gå miste om talang. Vi är också övertygade om att mångfald kommer att leda till bättre prestationer och resultat. Vi behöver ständigt utmana oss själva i hur vi ser på och definierar meriter och kompetens, samt var vi letar efter talanger.

Läs mer om vår kärnvärden