Delårsrapport Kv3 2023

VD kommenterar rapporten

Göran Björkman, VD och koncernchef kommenterar kvartalsrapporten för Kv3 2023