Delårsrapport Kv1 2024

VD kommenterar rapporten

Göran Björkman, VD och koncernchef kommenterar rapporten