Tidigare kapitalmarknadsdagar

Kapitalmarknadsdag 2023

Alleima höll den 14 novmember sin kapitalmarknadsdag för 2023 i Stockholm.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en uppdatering över Alleimas strategi och utveckling.

Talare på eventet var Göran Björkman, VD & koncernchef; Olof Bengtsson, CFO; Robert Stål, divisionschef för Kanthal.

Nedladdning & länkar

Presentation (PDF, 5.1 MB)
Inspelad webbsändning (extern länk)


VD Göran Björkman går igenom huvudpunkter från dagen


Robert Stål, Divisionschef för Kanthal , samanfattar sin presentation


Kapitalmarknadsdag 2022

Alleima höll den 23 augusti sin första kapitalmarknadsdag i Sandviken.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en fördjupad inblick i den strategiska inriktningen, produktutbudet, viktiga kundsegment och finansiella mål för Alleima som fristående börsnoterat bolag.

Nedladdningar & länkar

Presentation (PDF, 7.9 MB)
Inspelad webbsändning (extern länk)