Våra processer för riskhantering inom Alleima stödjer verksamheten att hantera och effektivt förebygga kritiska risker.

Koncernens inställning till riskhantering följer vår decentraliserade struktur. Styrelsen på Alleima är ytterst ansvarig för styrningen av riskhanteringen och vår koncernledning säkerställer att en gemensam och effektiv process finns på plats.