Står aldrig stilla

Innovation. Det är nyckeln till vår framgång. Och viktigt för våra kunder. Det är därför vi har en portfölj med 1500 recept på legeringar, varav över 900 aktiva för vidare bearbetning till olika nischapplikationer. Dessa skyddas av ca 850 patent, med nya patentskyddade legeringskoncept i ständig utveckling.

Inte minst upprätthåller vi aktiva och nära relationer med universitet och institut genom gemensamma projekt och initiativ, antingen statligt finansierade eller i bilaterala samarbeten.

Materialinnovatör och teknologiledare

Som ledande experter inom materialteknologi utvecklar vi material som är lättare, starkare, mer korrosionsbeständiga, tål högre temperaturer och högre tryck.

Vi fokuserar på evolutionära uppgraderingar och förädling av befintliga material och processer, t.ex. genom att utveckla nya superduplexkvaliteter, austenitiska material och nästa generations kompressorventilstål, eller utvidga den befintliga portföljen.

Experter på metallurgi
 • ~900 aktiva legeringsrecept
 • Unik förmåga att producera kolstål, rostfritt, nickelbaserat och superlegeringar
 • Råvaruoptimering i världsklass – kemiska toleranser och cirkuläritet
 • Pulvermetallurgisk process för ferritiskt stål – unik konfiguration
Processkompetens i världsklass
 • Varmbearbetning – valsning och smide
 • Extrudering – brett utbud av stålsorter
 • Värmebehandling
 • Expertis inom kallvalsning och härdning av precisionsbandprodukter
 • Pilgering – unik ytkvalitet
 • Kompetens inom icke-destruktiv testning
 • Efterbehandlingsmöjligheter för slutliga egenskaper
 • Roll-to-roll-beläggning med PVD i breda band
Integrerad innovations- och tillverkningsprocess

Från kunskap om tillämpningar till utformning av modeller och legeringar, till pilotprojekt, till analys och test av tillämpningar, till uppskalning och fullskalig produktion och därefter ytterligare ökade kunskaper om tillämpningar.

Value chain.jpg