Alleima AB, org. nr 559224-1433, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma, följ denna länk:

Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma