I det här avsnittet hittar du finansiell information och finansiella mål, samt definitioner och ordlista.

Alleima har offentliggjort årlig historisk finansiell information för intäkter och justerad EBIT från 2015. Den mer detaljerade historiska finansiella informationen från 2019 och kvartalsvis från 2021, är upprättad i enlighet med IFRS såsom antagits av EU.

Finansiellt faktablad (XLSX, 94 kB)

Fram till den 31 augusti 2022 är Alleima en del av Sandvik AB. För historisk finansiell information för Alleima (Sandvik Materials Technology) som affärsområde inom Sandvik AB, se Sandvik i siffror — Sandvik Group (home.sandvik). Denna finansiella information är inte helt representativ när det gäller fristående kostnader som ett separat börsnoterat företag.

Orderingång och intäkter

Organisk intäktstillväxt

Justerad EBITDA och
justerad EBIT (%)

Rörelsekapital
 

Finansiella nyckeltal (Kvartal)