Branschledare inom hållbarhet och cirkularitet

Hållbarhet finns med i alla delar av vår verksamhet och är en integrerad del av vår kommersiella strategi. Det huvudsakliga bidraget till hållbarhet är genom de produkter vi erbjuder, som möjliggör övergång till förnybara energikällor, elektrifiering av industrier, innovation inom den medicinska sektorn och mycket mer. Det är också vår ambition att vår egen verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt.

Utveckla övergången till hållbarhet

Våra kunder är lika olika som de industrier där vi verkar. Och vi arbetar mot var och en av dem, så hållbart som möjligt. Genom att använda vår expertis som en kraft för att nå hållbarhet, arbetar vi tillsammans med kunderna för att göra innovativa förändringar som hjälper till att höja produktiviteten och konkurrenskraften och, viktigare, minimera miljöpåverkan.

Vi är ledande inom hållbarhet redan idag, med ambitiösa mål inför framtiden.

Vår hållbara verksamhet

Genom vår verksamhet, arbetar vi aktivt för att minska och eliminera skador på människor och miljö. Att tänka och agera hållbart är inte en ruta att kryssa i – det är helt enkelt rätt sak att göra.

Genom att använda mer än 80 % återvunnet material och mer än 96 % fossilfri el i våra anläggningar. Minska vattenförbrukningen. Hantera kemikalier försiktigt. Använda biprodukter som slagg, damm och processgaser effektivt.

Genom att använda återvunnet stål och addera viktiga legeringar får stålet ett nytt liv på Alleima, redo att bli nya unika produkter. Jämfört med traditionell malmbaserad ståltillverkning är produktion baserad på återvunnet stål betydligt mer miljövänlig och har ett avsevärt mindre koldioxidavtryck och är mera energieffektiv.

Genom en helt integrerad värdekedja, från FoU och smältning till slutprodukt, kan vi erbjuda branschledande teknik, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet.

Upptäck mer i vår tidslinje för hållbarhet >

Våra hållbara produkterbjudanden

Ökad produktivitet. Mer effektiv energiproduktion. Förnybar teknik. Minskad miljöpåverkan. Lättare material. Genom att utveckla teknologier, möter våra produkter och material framtidens utmaningar.

Genom att erbjuda höghållfasta och korrosionsbeständiga rostfria stålsorter och produkter, kan vi också både leda och gynna utvecklingen av mindre mogna men viktiga nischer, t.ex. koncentrerad solenergi, brytning och lagring av kol samt geotermisk energi.

Upptäck mer i exemplen nedan

Sanicro®-material används för att utveckla den första industriella reaktorn för superkritisk vattenförgasning, en ny teknik för att omvandla organiskt flytande avfall till koldioxidneutrala eller till och med kolnegativa energibärare. Läs mer >>

Med våra höghållfasta legeringar och produkter, leder och möjliggör vi utvecklingen av rörprodukter för tillämpningar som koncentrerad solkraft, carbon capture and storage, geotermisk energi och bioenergi.

Dessutom har vi tagit fram en micro-fabrik, en on-site tillverkningslösning av högtrycksrör för vätgas tankstationer. Detta möjliggör övergången till förnybar teknik och utbyggnaden av nödvändig infrastruktur. Läs mer >>

Vi utvecklar den första elektriska gasvärmaren för vätgas, en nyckellösning för fossilfri järnsvamp där Hybrit har ambitioner att värma vätgas till mer än 1 000 grader. Läs mer >>

En CO2-spårare på vår Kanthal-webbplats visar kontinuerliga uppdateringar om hur vi sänker CO2-utsläppen genom att elektrifiera industriella processer. Spåraren visar hur mycket utsläpp vi sluppit genom 34 installationer hos våra kunder. Läs mer >>

Vårt kompressorventilstål möjliggör mindre och effektivare kompressorer. Kylskåp, frysar, luftkonditionering – och många andra enheter är beroende av en kompressor. Kompressorers energieffektivitet har en enorm påverkan på världens totala koldioxidutsläpp. Läs mer om vårt senaste tillskott i produktportfäljen Freeflex™ >>

Alleima erbjuder också belagt bandstål som är redo att pressas till bipolära plattor, en av de mest kritiska komponenterna i bränslecellsstacken. Med vätgasdrivna bränsleceller kan elektriska bilar och lastbilar drivas helt utan något annant utsläpp än vatten. Läs mer >>

Vår avancerade medicinska precisionstråd Exera® förbättrar livskvaliteten för många människor. Typiska tillämpningar är kontinuerlig glukosövervakning för diabetesvård, cochleaimplantat, djup hjärnstimulering och pacemakeravledningar. Läs mer >>

Vi har ett brett utbud av produkter som möjliggör förnybar teknik. Våra Fibrothal® diffusionskassetter är till exempel en lösning för att producera kristallina kiselskivor av hög kvalitet för solceller och halvledare. Läs mer >>