Minimera vårt miljöavtryck

Miljöansvar är en integrerad del av vår kommersiella strategi och verksamhet. Vi strävar alltid efter att minimera vårt miljöavtryck samtidigt som vi skapar fördelar för både våra kunder och oss själva.

Våra ansträngningar sträcker sig från produktion och transport av våra varor och anställda till leveranskedjan som bland annat handlar om distribution, kundanvändning och återvinning av våra produkter.

Kemikaliehantering

Vi strävar efter att garantera full efterlevnad av REACH som är den europeiska förordningen om kemikalier och deras säkra användning.

Cirkulär ekonomi

Vi arbetar dagligen med att införliva principerna för den cirkulära ekonomin i vår verksamhet och våra produkterbjudanden.

Energiinitiativ

I alla led i vår affärskedja, från inköp av råvaror till tillverkning och val av transportsystem, prioriteras miljöfrågor.

Need to know more? We're here to help