En positiv påverkan genom både produkter och verksamhet

För att utveckla industrier måste vi först och främst utvecklas själva. Våra ambitiösa mål gör att vi hela tiden måste se och tänka framåt.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål är byggda kring fyra fokusområden vilka återspeglar vårt engagemang att ligga i framkant inom hållbarhet och att utveckla industrier genom hållbara produkter och verksamheter:

Våra mål inom klimat och cirkularitet

 • Net Zero senast 2050
 • Minska scope 1 and 2 CO2 -utsläpp med mer än 50 % till 2030
 • 83 % återvunnet stål i färdiga produkter till 2030
 • Undersök, testa och inför alternativa lösningar för att minska slaggmängd som behöver deponeras
 • Avfallscirkularitet på 76 % vid utgången av 2030

Våra mål för marknadsledarskap

 • Växa produktportföljen för applikationer till den gröna omställningen, elektrifiering, energieffektivisering och ökad livskvalitet, i högre takt än den totala tillväxten.
 • Ledande på marknaden ur hållbarhetsperspektiv

Våra mål som ansvarsfull arbetsgivare

 • Minska TRIFR med mer än 50 % till 2030
 • Alla våra medarbetare ska kunna utnyttja sin fulla potential och samtidigt känna sig uppskattade och välkomna som de är

Våra mål inom etiskt affärsuppförande

 • Affärsetik och efterlevnadskultur som utvecklas genom teknologiska framsteg
 • Alla leverantörer ska följa Alleimas uppförandekod för leverantörer senast 2030

Fyra huvudområden för våra hållbarhetsmål

Hållbarhet är inte en ruta att bocka av. Det är ett sätt att leva. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och samhällen för att göra innovativa förändringar som verkligen gör skillnad.

Klimat och cirkularitet

Klimat och cirkularitet

Marknadsledare

Marknadsledare

Ansvarig arbetsgivare

Ansvarig arbetsgivare

Etiskt affärsuppförande

Etiskt affärsuppförande