Kortfakta om Alleima

Intäkter 20 669 SEK M*
Antal anställda 6 110*
Styrelseordförande Andreas Nordbrandt
Koncernchef och verkställande direktör Göran Björkman
Huvudkontor Sandviken, Sverige
Grundat år 2022

* Siffrorna gäller 2023

Kärnan i Alleimas verksamhet är avancerad materialteknologi. Genom nära och långvariga kundsamarbeten utvecklar vi högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål samt produkter för industriell värmning.

Vi gör våra kunders produkter och processer säkrare, hållbarare och effektivare. Våra material möjliggör energiomställningen, energieffektiviseringar samt förbättrad livskvalité.

Vårt erbjudande omfattar produkter för många industrier och applikationer, såsom sömlösa rostfria rör, elektrisk värmeteknik och motståndsmaterial, ultrafin tråd och komponenter för medicinska applikationer, precisionsbandstål, samt belagt bandstål för vätgasapplikationer.

Strategi

Strategi

Alleimas strategi har fyra strategiska ­nyckelområden; lönsam tillväxt, materialinnovatör och teknologiledare, operationell och kommersiell effektivitet och branschledande hållbarhet.

Affärsmodell

Affärsmodell

Alleimas affärsmodell syftar till att leverera lönsam tillväxt och skapa mervärde för våra intressenter. Hållbarhet är en central och integrerad del i hela värdekedjan.

Divisioner

Divisioner

Alleima är organiserat i tre divisioner: Tube, Kanthal och Strip. Varje division har sina egna distinkta produkter och slutmarknadsfokus.

Våra varumärken

Våra varumärken

Vårt varumärke Alleima® är ganska nytt, men vi har en lång och rik historia.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden

Vi bryr oss. Vi levererar. Vi utvecklas.

Historia

Historia

Smidd ur det förflutna. Konstruerad för framtiden.

Certifikat och godkännanden

Certifikat och godkännanden

En uppdaterad förteckning över de certifikat och godkännanden som vi innehar.

Organisation och ledning

Organisation och ledning

Vår bolagsstyrning, koncernledning och styrelse.

Forskning & innovation

Forskning & innovation

Innovation är nyckeln till vår framgång. Och avgörande för våra kunder. Läs mer om vårt arbete inom forskning och innovation.

Relaterad information

Hållbarhet

Hållbarhet är djupt förankrat i Alleimas verksamhet och integrerat i bolagets strategi. Målet är att vara branschledare inom hållbarhet. Läs mer i vår hållbarhetssektion.

Industrier

Alleima är partner till kunder i ett brett spektrum av utvalda nischer och slutmarknader. Dessa kan grovt delas in i tio industrier.

Uppförandekod

Vår uppförandekod är vår guide i vardagen. Alleima sätter etik och hållbarhet i första rummet. Dessa standarder är en del av allt vi gör, både i vår egen verksamhet och i vårt partnerskap med kunder och leverantörer.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom Alleima baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning och andra relevanta lagar, förordningar och regler.