Utvecklar industrier genom materialteknologi

Vi är en ledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Vi utvecklar industrier genom materialteknologi. Vi har gjort detta i över 160 år och det är fortfarande vårt mål och syfte för verksamheten.

Vi drivs av en önskan att vårda, leverera och utvecklas för att främja våra kunder, våra medarbetare och den framtid vi delar.

Vi är en ledande tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar, samt produkter för industriell värmning. I nära och långvariga samarbeten med våra kunder, utvecklar vi processer och tillämpningar i några av de mest krävande branscher.

Vårt erbjudande och vår expertis gör våra kunders verksamheter säkrare, effektivare, lönsammare och hållbarare.

Med fler än 900 aktiva legeringar, omfattar vårt erbjudande produkter för många olika kundsegment.