Utdelning och utdelningspolicy

Alleima har en långsiktig utdelningspolicy som innefattar utdelning om i genomsnitt 50 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter) över en konjunkturcykel. Utdelningen ska reflektera finansiell ställning, kassaflöde och framtidsutsikter