Årsstämma i Alleima AB ägde rum tisdagen den 2 maj 2023 kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Pressmeddelande efter årsstämman 2023

Se inspelning av styrelseordförandens anförande

Se inspelning av koncernchef och vd:s anförande

Protokoll

Protokoll årsstämma 2023  (DOCX, 185 kB)

Bilaga 1: Kallelse årsstämma 2023  (DOCX, 198 kB)

Bilaga 2: Poströstningformulär 2023  (PDF, 245 kB)

Bilaga 3: Röstlängd (ej offentlig)

Bilaga 4: Årsredovisning 2022  (PDF, 8.7 MB)

Bilaga 5: Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (PDF, 137 kB)

Bilaga 6: Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (DOCX, 178 kB)

Bilaga 7: Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (DOCX, 177 kB)

Bilaga 8: Valberedningens förslag 2023  (DOCX, 27 kB)

Bilaga 9: Valberedningens motiverade yttrande (DOCX, 27 kB)

Bilaga 10: Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2023  (DOCX, 77 kB)

Bilaga 11: Styrelsens ersättningsrapport 2022  (DOCX, 173 kB)

Kallelse

Kallelse årsstamma 2023  (DOCX, 198 kB)

Syrelsens förslag, yttrande och rapport

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (DOCX, 178 kB)

Styrelsens ersättningsrapport 2022  (DOCX, 173 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (DOCX, 85 kB)

Styrelsens förslag till LTI 2023  (DOCX, 85 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier (DOCX, 80 kB)

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (DOCX, 177 kB)

Valberedningens förslag och yttrande

Valberedningens förslag 2023  (DOCX, 27 kB)

Valberedningens motiverade yttrande 2023  (DOCX, 27 kB)

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2023  (DOCX, 77 kB)

Övrigt

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (PDF, 137 kB)