Årsstämma 2023

Årsstämma i Alleima AB ägde rum tisdagen den 2 maj 2023 kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Pressmeddelande efter årsstämman 2023

Se inspelning av styrelseordförandens anförande

Se inspelning av koncernchef och vd:s anförande

Protokoll

Protokoll årsstämma 2023  (Word-dokument, 185 kB)

Bilaga 1: Kallelse årsstämma 2023  (Word-dokument, 198 kB)

Bilaga 2: Poströstningformulär 2023  (PDF, 245 kB)

Bilaga 3: Röstlängd (ej offentlig)

Bilaga 4: Årsredovisning 2024  (PDF, 8.7 MB)

Bilaga 5: Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (PDF, 137 kB)

Bilaga 6: Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (Word-dokument, 178 kB)

Bilaga 7: Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (Word-dokument, 177 kB)

Bilaga 8: Valberedningens förslag 2023  (Word-dokument, 27 kB)

Bilaga 9: Valberedningens motiverade yttrande (Word-dokument, 27 kB)

Bilaga 10: Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2023  (Word-dokument, 77 kB)

Bilaga 11: Styrelsens ersättningsrapport 2022  (Word-dokument, 173 kB)

Kallelse

Kallelse årsstamma 2023  (Word-dokument, 198 kB)

Syrelsens förslag, yttrande och rapport

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (Word-dokument, 178 kB)

Styrelsens ersättningsrapport 2022  (Word-dokument, 173 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Word-dokument, 85 kB)

Styrelsens förslag till LTI 2023  (Word-dokument, 85 kB)

Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier (Word-dokument, 80 kB)

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (Word-dokument, 177 kB)

Valberedningens förslag och yttrande

Valberedningens förslag 2023  (Word-dokument, 27 kB)

Valberedningens motiverade yttrande 2023  (Word-dokument, 27 kB)

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2023  (Word-dokument, 77 kB)

Övrigt

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (PDF, 137 kB)