Styrelsen i Alleima AB består av sju ledamöter valda av bolagsstämman samt två arbetstagarledamöter med två suppleanter.

Andreas Nordbrandt

Andreas Nordbrandt

Ordförande

Claes Boustedt

Claes Boustedt

Styrelseledamot

Susanne Pahlén Åklundh

Susanne Pahlén Åklundh

Styrelseledamot

Karl Åberg

Karl Åberg

Styrelseledamot

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Styrelseledamot

Victoria Van Camp

Victoria Van Camp

Styrelseledamot

Göran Björkman

Göran Björkman

Styrelseledamot

Tomas Kärnström

Tomas Kärnström

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Mikael Larsson

Mikael Larsson

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Maria Sundqvist

Maria Sundqvist

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Niclas Widell

Niclas Widell

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Alleima-koncernen.

Styrelsens sekreterare

Johanna Kreft

Född 1976. Sekreterare i styrelsen sedan 2021. Executive Vice President och Chefsjurist, Alleima AB, sedan 2015.