Styrelseledamot sedan 2024.

Född 1966

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör i maskinteknik och teknologie doktor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet. Adjungerad professor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet.

Innehavare av Axa Consulting. Tidigare CTO and President, Technology med flera seniora positioner inom SKF. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Billerud AB, ASSA ABLOY AB, LumenRadio AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

1 236

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.