VD-kommentar om Kv2 2022 och prospektet


Med en tydlig riktning för vår resa framåt, med hjälp av vår position som teknikledare, progressiv kundpartner och hållbarhetsdrivare, strävar vi efter att bli ett ännu starkare och oberoende företag inom vår bransch

Pressmeddelanden och relaterade dokument

Sandvik AB har begärt allmänna råd från Skatteverket avseende fördelning av anskaffningsuppgift av aktierna mellan Sandvik AB och Alleima AB (finns endast på svenska).
Skatteverkets information av fördelning av anskaffningsuppgift för aktier
Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsuppgift för aktier

Viktiga datum

2019-05-06 Annonsering av separation från Sandvik
2022-03-23 Publicering av informationsbroschyr till Sandviks aktieägare
2022-04-27 Sandviks årsstämma
2022-08-04 Publicering av Alleimas prospekt
2022-08-23 Alleima kapitalmarknadsdag
2022-08-25 Sista dag för handel i Sandvik med rätt till aktier i Alleima
2022-08-26 Första dag för handel utan rätt till aktier i Alleima
2022-08-29 Avstämningsdag för utdelning av Alleimas aktier
2022-08-31 Första dag för handel i Alleimas aktier på Nasdaq Stockholm