Published
2022-08-04
Categories

Sandviks årsstämma 2022 beslutade att dela ut samtliga aktier i Sandviks dotterbolag Alleima AB till Sandviks aktieägare och att auktorisera Sandviks styrelse till att besluta om avstämningsdagen för utdelningen. Sandviks styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 29 augusti 2022. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta aktierna i Alleima till handel och första dag för handel i aktierna i Alleima förväntas infalla den 31 augusti 2022. Prospektet avseende upptagande till handel av aktierna i Alleima på Nasdaq Stockholm förväntas godkännas av Finansinspektionen senare idag och kommer därefter publiceras på hemsidorna för Sandvik och Alleima.

När prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen kommer det finnas tillgängligt på Sandviks hemsida, home.sandvik/se, och hemsidan för Alleima, www.alleima.com.

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima AB kommer att delas ut till Sandviks aktieägare där aktieägarna erhåller en Alleima-aktie för fem av sina aktier i Sandvik. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Sandvik på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Alleima.

Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima är den 25 augusti 2022. Från och med den 26 augusti 2022 kommer Sandviks aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima.

Den 3 augusti 2022 beslutade Nasdaq Stockholms bolagskommitté att uppta aktierna i Alleima till handel förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls. Första dag för handel i aktierna i Alleima förväntas infalla den 31 augusti 2022. Aktierna i Alleima kommer att handlas under kortnamnet ALLEI med ISIN-kod SE0017615644.

Tidplan för utdelning och notering av Alleima AB på Nasdaq Stockholm:

23 augusti, 2022: Alleima håller kapitalmarknadsdag i Sandviken

25 augusti, 2022: Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima

26 augusti, 2022: Sandviks aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima

29 augusti, 2022: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Alleima

31 augusti, 2022: Första dag för handel i Alleima och ändring av varumärke1

Sandviken, den 4 augusti 2022

Alleima AB

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations, Alleima
Emelie.alm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager, Alleima
Yvonne.edenholm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima planeras att listas som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern med lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet i tillverkningsindustrin, gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Vi ligger i framkant av digitaliseringen och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för metallbearbetning, gruvbrytning, bergavverkning, krossning och sortering, samt avancerade material. Koncernen hade 2021 omkring 44 000 medarbetare och en försäljning på cirka 99 miljarder SEK i runt 150 länder.

1Varumärket Alleima kommer fullt ut att aktiveras och lanseras mot marknaden samma dag som listningen den 31 augusti.