Korrosionsdatat i den här sektionen baserar sig huvudsakligen på resultat från tester av jämn korrosion gjorda i laboratorium, vilka inte är helt jämförbara med verkliga driftsförhållanden. Korrosionstabellerna kan användas som en första guide till val av material och är avsedda att öka förståelsen för den skada som korrosion kan åstadkomma på grund av ett dåligt materialval. Det är viktigt att alltid vara införstådd med att ett materials prestanda i drift kan påverkas avsevärt av små förändringar av dess användande eller av miljön där materialet används.