Ersättning

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

En redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i not 3.5 i årsredovisningen.

Gå till not 3.5 i årsredovisningen för 2022  (PDF, 8.7 MB)

Riktlinjer för ersättning

För ytterligare information om ersättning, se riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Word-dokument, 85 kB) (11), antagna av årsstämman 2023.

Ersättningsrapporter

Ersättningsrapport 2022 (Word-dokument, 173 kB)