Styrelseledamot sedan 2019 och koncernchef och verkställande direktör sedan 2017.

Född 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare diverse ledande befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och medlem av koncernledningen i Sandvik AB samt VP och produktionsdirektör vid AB Sandvik Coromant.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna i Sverige service AB. Styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

40 216

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.