Göran Björkman

Göran Björkman

Född 1965. President and CEO sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Diverse ledande befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och medlem av koncernledningen i Sandvik AB samt VP och produktionsdirektör vid AB Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna i Sverige service AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

3931

Uppgifterna avser förmodat innehav baserat på innehav av aktier i Sandvik AB per den 30 juni 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.