Göran Björkman

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019 och koncernchef och verkställande direktör sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Diverse ledande befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology och medlem av koncernledningen i Sandvik AB samt VP och produktionsdirektör vid AB Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna i Sverige service AB. Styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

28 952

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.