Niclas Widell

Född 1974. Styrelsesuppleant sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av IF Metall.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande för IF Metall vid Kanthal AB. Industriarbetare.

Nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

24

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.