Styrelsesuppleant sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av IF Metall.

Född 1974

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande för IF Metall vid Kanthal AB. Tidigare industriarbetare vid Kanthal.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

24

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.