Andreas Nordbrandt

Född 1971. Styrelseordförande sedan 2021. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i maskinteknik från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Divisionschef för Epiroc Underground Rock Excavation och Atlas Copco Rocktec Division.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sandvik AB och Trenig AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

9 514

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.