Styrelseordförande sedan 2021. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1971

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i maskinteknik från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Tidigare divisionschef för Epiroc Underground Rock Excavation och Atlas Copco Rocktec.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sandvik AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

9 180

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.