Andreas Nordbrandt

Andreas Nordbrandt

Född 1971. Styrelseordförande sedan 2021. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i maskinteknik från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Divisionschef för Epiroc Underground Rock Excavation och Atlas Copco Rocktec Division. Huvudsaklig sysselsättning utanför Alleima är styrelseuppdrag.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i ENIG Sverige AB, GAJK AB, Kosa Sports AB, Mälarvillan AB, Markutvecklingsbolaget Örebro AB, Sandvik AB samt Trenig AB. Styrelseledamot och verkställande direktör för Solisinnet AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

1705

Uppgifterna avser förmodat innehav baserat på innehav av aktier i Sandvik AB per den 30 juni 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.