Mikael Larsson

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av Unionen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieutbildning. Ordförande för Unionen vid Sandvik Materials Technology. Diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande Inside Sales Manager och Key Account Manager.

Nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

27

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.