Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av Unionen.

Född 1963

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieutbildning.

Ordförande för Unionen vid Alleima och tidigare vid Sandvik Materials Technology. Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande Inside Sales Manager och Key Account Manager.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

27

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.