Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av IF Metall.

Född 1966

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieutbildning.

Ordförande för IF Metall vid Alleima och tidigare vid Sandvik Materials Technology.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB. Styrelseledamot i Sandvikens Hotell- och Restaurang AB samt Sandvikens Folkets Husförening Ekonomiska förening.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

577

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.