Tomas Kärnström

Tomas Kärnström

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av IF Metall.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieutbildning. Ordförande för IF Metall vid Sandvik Materials Technology.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB. Styrelseledamot i Sandvikens Hotell- och Restaurang AB samt Sandvikens Folkets Husförening Ekonomiska förening.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

577

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.