Claes Boustedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör vid L E Lundbergföretagen AB och verkställande direktör vid L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Head of Research vid Öhman Fondkommission.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, Förvaltnings AB Lunden och Sandvik AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

30 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.