Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1962

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Vice verkställande direktör vid L E Lundbergföretagen AB och verkställande direktör vid L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Tidigare Head of Research vid Öhman Fondkommission.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sandvik AB, Hufvudstaden AB och Förvaltnings AB Lunden.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

30 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.