Claes Boustedt

Claes Boustedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Head of Research vid Öhman Fondkommission.Verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Byggnads AB S:t Erik, Byggnadsfirma Oscar H. Nord AB, Förvaltnings AB L E Lundberg, Förvaltnings AB Lunden, Hufvudstaden AB, L E Lundberg Kapitalförvaltning AB, Lunden Kapitalförvaltning AB samt Sandvik AB. Styrelsesuppleant i Anna Boustedt AB och ASTRID AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

10000

Uppgifterna avser förmodat innehav baserat på innehav av aktier i Sandvik AB per den 30 juni 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.