Maria Sundqvist

Född 1964. Styrelsesuppleant sedan 2021. Arbetstagarrepresentant, utsedd av Akademikerföreningen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i materialteknik från Luleå tekniska universitet.

Senior Engineer Product Development vid Alleima. Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande Senior R&D Engineer och projektledare.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

144

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.