Karl Åberg

Karl Åberg

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Partner och medgrundare vid Zeres Capital Partners AB. Partner vid CapMan Public Market Fund. Diverse befattningar inom Handelsbanken Capital Markets. Chef för investerings- och analysorganisationen samt medlem av ledningsgruppen vid AB Industrivärden.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Industrivärden Invest AB (publ). Styrelseledamot i Nordinvest AB och Svenska Cellulosa SCA AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

-

Uppgifterna avser förmodat innehav baserat på innehav av aktier i Sandvik AB per den 30 juni 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.