Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet.

Född 1979

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Vice verkställande direktör samt chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen vid AB Industrivärden. Tidigare partner och medgrundare vid Zeres Capital Partners AB, partner vid CapMan Public Market Fund samt diverse befattningar inom Handelsbanken Capital Markets.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Svenska Cellulosa SCA AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

12 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.