Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1960

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare diverse befattningar inom Alfa Laval AB, inklusive direktör för Energidivisionen och Equipment-divisionen samt medlem av Alfa Lavals koncernledning.

Huvudsakliga andra nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Alfdex AB. Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Sweco AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

7 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.