Susanne Pahlén Åklundh

Susanne Pahlén Åklundh

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Diverse befattningar inom Alfa Laval AB, inklusive direktör för Energidivisionen och Equipment-divisionen samt medlem av Alfa Lavals koncernledning.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Alfdex AB. Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Sweco AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

5 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.