Ulf Larsson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2023. Ledamot av ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Koncernchef och verkställande direktör Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Verkställande direktör SCA Forest Products AB.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande Skogsindustrierna. Styrelseledamot CEPI.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

5,000

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.