Vår guide i vardagen

Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, vår personal, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.

Det innebär att vi sätter etiska och hållbara metoder främst. Dessa standarder är en del av allt vi gör, både i vår egen verksamhet och i våra kund- och leverantörssamarbeten.

Vi tillämpar alltid dessa metoder, även i utmanande situationer. Vi följer vår uppförandekod och utvärderar våra framsteg samt vidtar omedelbara åtgärder vid behov.

Läs vår uppförandekod > (PDF, 10.1 MB)

Ansvarsfulla och etiska relationer med leverantörer och tjänstgivare

Vår uppförandekod för leverantörer gäller för alla våra leverantörer, också av tjänster. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer leverantörskoden och samarbetar med oss för att bidra till våra hållbarhetsmål.

Läs vår uppförandekod för leverantörer > (PDF, 5.6 MB)

Alleima har bundit sig till ett antal internationella principer och initiativ, inklusive FN:s hållbarhetsmål (SDG) och FN:s Global Compact sedan 2013. De principerna ligger också till grund för vår uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer.