Varje dag är en säker dag

Säkerhet är vår första prioritet. Vi är övertygade om att alla olyckor kan förebyggas. Vi utvärderar kontinuerligt faror och tillhörande risker i vår verksamhet och vidtar åtgärder för att förbättra våra arbetsplatser och minska riskerna för våra anställda. Vi agerar säkert och uppmuntrar andra att göra detsamma både på och utanför arbetet.

Varje dag är det vår ambition att ytterligare stärka vår säkerhetskultur. Vi lägger stor vikt på att förebygga och vara ledande inom säkerhet och fortsätter att vidareutveckla vår hanteringsstruktur så att den ska ligga till bas för en säker verksamhet.

Genom att aktivt samarbeta med våra kunder, myndigheter och branschorganisationer förbättrar vi ständigt arbetsmiljön inom stålindustrin. Vi samarbetar också med andra likasinnade företag, lär av deras framgångar och hämtar inspiration till vår egen påbörjade resa mot säkerhet.