President Kanthal Division sedan 2023

Född 1983

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjörsexamen i materialteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet.Tidigare VD vid Dafo Vehicle Fire protection; olika roller inom Sandvik Materials Technology, inkluderande President of Business Unit EMEA vid Tube Division, Global Sales and Marketing manager och Product Manager för Nuclear Power Products vid Tube Division samt Product Manager vid metallurgiavdelningen vid ABB AB.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

4 582

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.