Claes Åkerblom

Född 1975. President Strip Division sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Dalarna. Diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande CFO och VP för affärsområdet Sandvik Materials Technology och VP och andra ledande befattningar inom Global Finance Shared Services.

Nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

2668

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.