President Strip Division sedan 2019

Född 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Dalarna.

Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande CFO och VP för affärsområdet Sandvik Materials Technology och VP och andra ledande befattningar inom Global Finance Shared Services.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

6 150

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.