EVP & General Counsel sedan 2015

Född 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Juris kandidatexamen från Uppsala universitet.

Tidigare Business Area General Counsel och chefsjurist vid Sandvik Materials Technology, bolagsjurist vid Sandvik AB samt biträdande jurist på Ahlford Advokatbyrå och Michelson & Werner Advokatbyrå.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

3 434

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.