Johanna Kreft

Johanna Kreft

Född 1976. EVP & General Counsel sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Juristkandidatexamen från Uppsala universitet. Business Area General Counsel och chefsjurist vid Sandvik Materials Technology. Bolagsjurist vid Sandvik AB. Biträdande jurist på Ahlford Advokatbyrå och Michelson & Werner Advokatbyrå.

Nuvarande styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

438

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.