EVP & Head of Communications sedan 2018

Född 1985

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i media- och kommunikationsvetenskap från Högskolan i Gävle.

Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande Corporate Communications Manager och Communications Specialist, kommunikatör på den Tysk-Svenska Handelskammaren samt kundtjänstmedarbetare på Korsnäs AB.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

274

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.