Elja Nordlöf

Född 1985. EVP & Head of Communications sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i media- och kommunikationsvetenskap från Högskolan I Gävle. Diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande Corporate Communications Manager och Communications Specialist. Kommunikatör på den Tysk-Svenska Handelskammaren. Kundtjänstansvarig på Korsnäs AB.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Kanthal AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

274

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.