Chief Financial Officer sedan 2019

Född 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i finans och administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare CFO och Head of Treasury och Corporate Finance vid Capio AB, finansdirektör och Head of Treasury och Corporate Finance vid Securitas AB, VP Treasury and Cash Management vid Stora AB samt Treasury Manager vid Atlas Copco AB.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

12 936

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.