Olof Bengtsson

Född 1961. CFO sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i finans och administration från Handelshögskolan i Stockholm. CFO och Head of Treasury och Corporate Finance vid Capio AB. Finansdirektör och Head of Treasury och Corporate Finance vid Securitas AB. VP Treasury and Cash Management vid Stora AB. Treasury Manager vid Atlas Copco AB.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Havskräftan AB och Sandstranden i Falkenberg AB. Styrelsesuppleant i Hans Bengtsson Fastighets AB, Havsvåg AB och Rörbecksgatan Fbg AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

12936