Mikael Blazquez

Mikael Blazquez

Född 1972. EVP Strategy and Mergers & Acquisitions sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i automatisk databehandling från Högskolan i Gävle. Diverse befattningar inom Sandvik Materials Technology, innefattande Business Unit Manager Nuclear Power och Global Sales och Marketing Manager Nuclear Power & Aerospace inom divisionen Tube. Diverse befattningar inom Telefon AB LM Ericsson, innefattande Manager Market Supply Americas och Manager Customer Logistics.

Nuvarnade styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

1253