EVP and Head of Strategy, M&A and IT sedan 2018

Född 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Examen i automatisk databehandling från Gävle Högskola.

Tidigare diverse befattningar inom Sandvik Materials Technology, innefattande Business Unit Manager Nuclear Power och Global Sales och Marketing Manager Nuclear Power & Aerospace inom Tube Division samt diverse befattningar inom Telefon AB LM Ericsson, innefattande Manager Market Supply Americas och Manager Customer Logistics.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

4 920

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.