EVP & Head of Human Resources sedan 2020

Född 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i pedagogik från Högskolan i Gävle. Liquid Leader-certifikat från Hanken & SSE Executive Education.

Tidigare diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande VP och HR-chef vid Sandvik Venture AB och Sandvik Construction AB; Executive VP Human Resources och EHS vid Ramirent AB, HR-chef vid Kungliga Operan AB samt HR-assistent vid Boston Consulting Group.

Nuvarande huvudsakliga styrelseuppdrag

-

Aktieinnehav i Alleima (eget och närståendes)

3 773

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2023 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2023.
Uppgifter om styrelseuppdrag avser uppdrag utanför Alleima-koncernen.