Ulrika Dunker

Född 1975. EVP & Head of Human Resources sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i pedagogik från Högskolan i Gävle. Liquid Leader-certifikat från Hanken & SSE Executive Education. Diverse befattningar inom Sandvik-koncernen, innefattande VP och HR-chef vid Sandvik Venture AB och Sandvik Construction AB. Executive VP Human Resources och EHS vid Ramirent AB. HR-chef vid Kungliga Operan AB. HR-assistent vid Boston Consulting Group.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelsesuppleant i Sandvik Utbildnings AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

500

Uppgifterna avseende innehav av aktier och styrelseuppdrag avser 31 december 2022 med därefter för bolaget kända förändringar. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda efter den 31 december 2022.