Published
2024-06-19
Categories
Alleimas division Kanthal, har ingått ett strategiskt partnerskap med Danieli, en global leverantör av nyckelfärdiga anläggningar och utrustning till järn- och stålindustrin, för att utveckla och skala upp Kanthals elektriska processgasvärmare, Prothal® DH, till industriell skala. Genom att installera Prothal® DH i Energiron i masugnar kommer koldioxidutsläppen minska för järnframställning.

Under namnet Prothal® DH har Kanthal utvecklat en elektrisk lösning för direktuppvärmning av processgas vid hög temperatur – ett viktigt steg för att möjliggöra utsläppsfria DRI-anläggningar. Lösningen har testats och verifierats i ett pilotprojekt och med det här partnerskapet siktar Kanthal och Danieli på att vidareutveckla tekniken till full skala vilket innebär upp till 100-tals megawatt.

Ambitionen är att ha en kommersiell lösning klar 2027 och när Prothal® DH har installerats i Energiron vätgasbaserade DRI-anläggningar kommer grön DRI produktion kunna ske. Värmelösningen kommer att utvecklas för vätgas, naturgas och kombinationer, vilket möjliggör uppgradering eller anpassning av befintliga DRI-anläggningar.
Energiron är en DRI-teknik gemensamt utvecklad av Tenova och Danieli.

"Vi gör ytterligare framsteg när det gäller att få ut storskaliga elektriska gasvärmare, till marknaden, ett avgörande steg för att avsevärt minska eller till och med eliminera CO2-utsläppen. Vi är glada över att få samarbeta med en ledande expert inom DRI-teknik för att möjliggöra stålindustrins övergång till grönare metoder,” säger Robert Stål, divisionschef på Kanthal.


"Även för naturgasbaserade DRI-anläggningar kommer man att kunna uppnå en minskning av CO2-utsläpp med 30% när man elektrifierar värmesystemet. Det här partnerskapet öppnar upp en stor potential för ny teknik som leder till att Energiron DR-anläggningarna kan minska koldioxidavtrycket i kapplöpningen för grönt stål," säger Marco Lapasin, chef på Danieli Engineering Centro Metallics.

Sandviken, 19 juni, 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktpersoner
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
+46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
+46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.