Published
2023-12-22
Categories
Alleima har erhållit en större order för ånggeneratorrör till ett totalt värde om cirka 220 miljoner kronor. Erhållandet av ordern är ett tydligt bevis på Alleimas starka position inom kärnkraftssegmentet.

Ordern från en av världens ledande leverantörer av kärnkraftsutrustning klassas som en större order (gränsen är 200 miljoner kronor) och erhölls under det fjärde kvartalet av 2023. Ordern kommer att rapporteras i Tube-divisionen och leveranser är planerade till det andra halvåret av 2025.

"Vi ser en stor tillväxtpotential inom kärnkraftssegmentet. Vår adresserbara marknad inom kärnkraftssegmentet förväntas ha en årlig tillväxttakt om cirka 9 % under de kommande fem åren och vi strävar efter att växa våra marknadsandelar inom detta område. Även om ledtiderna är relativt långa är vi redo att signifikant öka vår kapacitet när vi anser det lämpligt", säger Carl von Schantz, chef för Tube-divisionen.

“Jag är glad över att vi återigen har valts som en betrodd leverantör för ett prestigefyllt kraftprojekt som detta. Vår konkurrensfördel är vårt tekniska ledarskap och vårt högkvalitativa erbjudande. Tillväxten inom det globala kärnkraftssegmentet drivs av utbyten, nybyggnationer, expansioner samt nya kärnkraftsinnovationer, som till exempel småskaliga modulära reaktorer (SMR), och för ett flertal pågående diskussioner kring framtida kraftprojekt”, säger Nigel Haworth, chef för affärsenheten Energy inom Tube-divisionen.

Sandviken, 22 december, 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se