Published
2023-05-17
Categories

Alleima utser Carl von Schantz till ny divisionschef för Tube-divisionen och medlem av koncernledningen för Alleima, från och med senast den 17 november 2023. Han efterträder Michael Andersson som lämnar företaget i juni 2023, som tidigare meddelats. Carl von Schantz är idag divisionschef för General Industry Tools and Assembly Systems, på Atlas Copco.

"Jag är mycket glad att Carl von Schantz ska börja som divisionschef för Tube på Alleima. Han är en erfaren ledare med en bred erfarenhet från ledande befattningar inom flera industrier. Han har visat en stark förmåga till organisationsutveckling och att driva tillväxt i sina tidigare roller. Jag är övertygad om att han kommer att bli en driven och framtidsorienterad ledare för Tube och är ett bra tillskott till koncernledningen," säger Göran Björkman, vd och koncernchef på Alleima.

Carl von Schantz är född 1973 och kommer närmast från Atlas Copco, där han de senaste fem åren har varit divisionschef för General Industry Tools and Assembly Systems. Divisionen är en världsledande leverantör av monteringsverktyg och lösningar till industrier som allmän montering, flyg, elektronik, energi och offroad. Dessförinnan har han under sju år haft en position som divisionschef för Lantmännens energidivision.
Nigel Haworth, som sedan den 13 februari 2023 är tillförordnad chef för Tube-divisionen, kommer att fortsätta i rollen fram till Carl von Schantz påbörjar sin tjänst.
Positionen som divisionschef för Tube är placerad i Sandviken.

Sandviken, den 17 maj 2023

Alleima AB (publ)


Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Alleima utser ny chef för Tube-divisionen

Carl von Schantz (, 647 kB)