Published
2023-03-02
Categories

Alleima har nominerats av Magnet Awards i två kategorier för vårt arbete med Employer Branding. Magnet Awards är en ideell kunskapsarena som årligen anordnar SM (Svenskt Mästerskap) i Employer Branding. De två kategorierna vi tävlar i är Grand Prix och Öppen klass.

"Vi är väldigt stolta över att vara nominerade. Att bli ett fristående företag gav oss den unika möjligheten att koppla ihop vår strategi, vårt varumärke och vår kommunikation på ett sammanhängande, engagerande och logiskt sätt”, säger Elja Nordlöf, Executive Vice President och kommunikationschef på Alleima.Elja Nordlöf.jpg

Elja fortsätter, "Att hitta och implementera ett nytt namn och varumärke i den här omfattningen är ett enormt åtagande. Utmaningen var att få alla ombord och använda det nya varumärket som en positiv katalysator för förändring, och föra in känslan av stolthet som våra anställda har för företaget i det nya varumärket.”

Organiserade de anställda

Många anställda på Alleima var involverade i utvecklingen av det nya varumärket, som drevs av ett projektteam med representanter från alla divisioner. Dessutom har ett bredare varumärkesreferensteam bestående av cirka 30 medarbetare från de olika divisionerna, marknader och funktioner involverats för kontinuerlig input i processen. Varumärkesutvecklingen var ett samarbete med varumärkesbyrån Kurppa Hosk, som har stöttat vår varumärkesresa genom hela processen. De stödde också utvecklingen av en tydlig Employer value proposition (EVP), som vägleder vår kommunikation mot nuvarande och potentiella medarbetare.

“Att utveckla vårt EVP har varit ett fantastiskt samarbete Ulrika Dunker_.jpgmed Kurppa Hosk. Strategiskt har detta varit viktigt för att skapa en röd mellanvarumärkesplattformen och vår kommunikation mot nuvarande och potentiella medarbetare." säger Ulrika Dunker, Executive Vice President och HR-chef på Alleima.

Ulrika fortsätter, "Det arbetet involverade många intressenter i organisationen och strukturerad input från ett globalt Alleima-team, med representanter från alla divisioner, under ledning av Hanna Meuser, Global Employer Branding Manager.”,

Innan vi lanserade det nya namnet och varumärket internt anordnades flera globala digitala liveevent för att samla alla ~5900 anställda på ett interaktivt sätt, för att ta emot deras input och reaktioner. På dagen för den globala varumärkeslanseringen den 31 augusti anordnades globala tårtfiranden runt om i världen med Alleima-märkta tårtor och Alleima brandade välkomstpaket till alla anställda och en tävling med bästa varumärkesengagemang startades.

Inför lanseringen av vårt nya varumärke globalt tog vi fram marknadskampanjen "The Unbreakable Contract" för våra nyckelmarknader i samarbete med den kreativa byrån Animal. Den lanserades 2022 då Alleima separerades från Sandvik och noterades som ett nytt varumärke på Stockholmsbörsen.

”Genom kontinuerlig kommunikation om processen och genom att involvera vår globala organisation under hela projektet frigjordes mycket energi och stolthet. Jag är mycket nöjd med hur vårt nya varumärke Alleima fångar vår långa historia, våra medarbetares kompetens och den ljusa framtid vi går mot. Även om det har varit en stor förändring för alla inblandade har det varit fantastiskt att se hur våra medarbetare har anammat det nya varumärket”, säger Åsa Brolin, Brand Manager på Alleima.

Tävlar i två kategorier

De kategorier Alleima tävlar i är Grand Prix och Öppen klass. Grand Prix är mästerskapstiteln som delas ut för årets mest konsekventa och sammanhängande Employer Branding-arbete.

I kategorin Grand Prix fokuserar juryn på hur vi arbetat med Employer Branding över tid, med en tydlig röd tråd för att tydliggöra kultur och levandegöra arbetsgivarvarumärket. Det måste vara en sammanhållen insats som måste ha bevisat sig genom mätbarhet och resultat.

Kategorin Öppen klass lyfter fram och hedrar bidrag som ännu inte hunnit visa mätbara resultat. Bidragen bedöms till 100 % för kreativ höjd, innovativt tänkande och utmanande lösning.

Prisceremonin är i Stockholm den 15 mars och fysiska lådor med "The Unbreakable Contract" finns att beskåda på huvudkontoret i Sandviken.

Läs mer på Magnet Awards hemsida om nomineringarna.