Published
2023-01-18
Categories
Som en del av den strategiska alliansen med Tenaris kommer Alleima att vara leverantör av OCTG-rör (Oil Country Tubular Goods) med korrosionsbeständigt legeringsmaterial (CRA) i ett nytt långsiktigt ramavtal mellan Tenaris och Petrobras. Avtalet omfattar leveranser till Brasilien under tre års tid, där rören kommer att användas i slutkundens olika prospekterings- och produktionskällor (E&P) offshore.

Ramavtalet avser leverans av rör som produceras av Alleima med CRA-material och färdigställs med TenarisHydril Blue® premiumkopplingar och Dopeless®-teknik. Produkterna kommer att tillverkas av Alleima i Sandviken och gängas vid Tenaris anläggning i Aberdeen, Skottland. Ramavtalet för leveranserna från Alleima under en treårsperiod har ett uppskattat värde på upp till 1,3 miljarder kronor, där den första ordern väntas under första halvåret 2023.

Alleima och Tenaris har ett strategiskt partnerskap sedan 2003 för att tillföra värde till olje- och gasindustrin genom gemensam forskning, produktutveckling och tillverkning av specialiserade rörlösningar för krävande applikationer.

"Vi är mycket glada över att ha tilldelats detta kontrakt och att säkra ett långsiktigt leveransavtal gentemot Petrobras, genom vårt partnerskap med Tenaris. Våra OCTG-rör passar perfekt för detta projekt, med sin höga mekaniska hållfasthet och utmärkta korrosionsbeständighet", säger Nigel Haworth, verksamhetschef för affärsenheten Energy.

"Detta kontrakt bekräftar vår förmåga att leverera ett komplett utbud av rörlösningar för våra kunder som arbetar i de mest komplexa miljöerna. Genom strategiska allianser som den med Alleima, tillsammans med vår Rig Direct®-servicemodell och den oöverträffade kapaciteten i vår globala leveranskedja, har Tenaris blivit den bredaste leverantören av lösningar för komplex offshoreverksamhet, inte bara i Brasilien utan över hela världen," säger Renato Catallini, President Tenaris i Brasilien.

Sandviken, den 18 januari 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.