Published
2023-01-31
Categories
Valberedningen för Alleima AB föreslår omval av styrelsemedlemmarna Göran Björkman, Claes Boustedt, Kerstin Konradsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg samt nyval av Ulf Larsson . Andreas Nordbrandt föreslås omväljas till styrelseordförande.

Ulf Larsson, född 1962, är jägmästare och har lång och gedigen industriell erfarenhet från flera roller inom Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), där han sedan 2017 är koncernchef och vd.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Alleima AB. Stämman kommer att hållas den 2 maj, 2023.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Bo Selling (Lundbergföretagen), Anna Magnusson (Alecta), Jan Dworsky (Swedbank Robur Funds) och Andreas Nordbrandt (styrelseordförande i Alleima AB).

Ytterligare information kan erhållas från valberedningens ordförande.

Sandviken, den 31 januari 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 6 000 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.