Published
2022-08-23
Categories

Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, som planeras att börsnoteras på Nasdaq Stockholm, håller idag sin första kapitalmarknadsdag, i Sandviken. Under eventet kommer ledningsgruppen att presentera trender, företagets marknader, verksamheter, finansiella resultat och strategiska riktning.

Alleima hjälper verksamheter att utvecklas med hjälp av materialteknik. Alleima erbjuder nischade premiumprodukter till ett stort antal olika industrier, och har kunnat ta ledande marknadspositioner genom sin ledande expertis inom metallurgi, en global närvaro och en helt integrerad värdekedja.

Strategin är baserad på att driva lönsam tillväxt, materialinnovation, operationell och kommersiell effektivitet samt branschledande hållbarhet. Genom sitt kunderbjudande och sin expertis inom materialteknik är bolaget välpositionerat för att gynnas av den globala övergången till förnybar energi. Alleima har också byggt en stabil finansiell grund och har under de senaste åren bevisat sin finansiella motståndskraft. Framåt ligger fokus på att växa verksamheten baserat på globala trender, såsom ett omfattande behov av energi och energiproduktion, ett tydligt skifte mot fossilfri energi och energieffektivitet, samt en växande och åldrande befolkning, vilket driver utvecklingen av medicinsk teknik.

Finansiella mål (som tidigare kommunicerats)

Organisk tillväxt Leverera lönsam organisk intäktstillväxt i linje med eller överstigande tillväxt i prioriterade slutmarknader över en konjunkturcykel

Resultat Justerad EBIT-marginal[1] överstigande i genomsnitt 9 procent över en konjunkturcykel

Kapitalstruktur Nettoskuld[2] i förhållande till eget kapital understigande 0,3x

Utdelningspolicy Utdelning om i genomsnitt 50 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter[3]) över en konjunkturcykel. Utdelningen ska reflektera finansiell ställning, kassaflöde och framtidsutsikter

”Alleima är en global teknikledare inom materialteknik, en stark kundpartner och en drivande kraft inom hållbarhet. Vi är ett resultat av nära 160 år av samarbete, erfarenhet och expertis. Vi är mycket glada att på vår första kapitalmarknadsdag få berätta mer om vår spännande resa framöver som ett fristående bolag. Vi avser att ytterligare stärka vår marknadsposition genom att erbjuda våra premiumprodukter, med hjälp av vår helt integrerade värdekedja, vår framstående metallurgi och vår globala närvaro. Vi planerar att växa genom att dra nytta av stora globala trender som den starka efterfrågan på energi och energieffektivitet, övergången till fossilfri energi och behovet av ny medicinsk teknik”, säger Göran Björkman, VD och koncernchef för Alleima.

Kapitalmarknadsdagen kommer att sändast direkt (på engelska) med start klockan 10:30 på https://cmd.alleima.com/, och kommer senare att finnas tillgänglig för visning.

Agenda: Kapitalmarknadsdagen för Alleima (ungefärliga tider):

10:30 – Välkommen och säkerhet

10:40 – Introduktion till Alleima: Göran Björkman, VD och koncernchef

11:20 – Finansiella resultat och mål: Olof Bengtsson, CFO

11:50 – Frågestund (Q&A)

12:00 – Lunchpaus

12:45 – Divisionen Tube: Michael Andersson, President Tube

13:15 – Divisionen Kanthal: Anders Björklund, President Kanthal

13:40 – Divisionen Strip: Claes Åkerblom, President Strip

14:00 – Dra nytta av möjligheten från energiomställningen: flera medlemmar från ledningen

14:25 – Frågestund (Q&A)

14:45 – Avslutande kommentarer: Göran Björkman, VD och koncernchef

15.00 – Sändningen avslutas

15:15 – Guidade visningar av stålverket och Surface Technology (endast för gäster som deltar på plats)

Telefonnummer till telefonkonferensen:

Sverige: +46 8 505 583 65

Storbritannien: +44 3 333 009 035

USA: +1 646 722 49 57

Den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm planeras till den 31 augusti 2022. För mer information om bolaget, inklusive processen att distribuera Alleima-aktierna till Sandviks aktieägare, vänligen se prospektet som publicerades den 4 augusti 2022 på www.alleima.com/se.

Sandviken, den 23 augusti 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations, Alleima
Emelie.alm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager, Alleima
Yvonne.edenholm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima planeras att listas som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern med lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet i tillverkningsindustrin, gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Vi ligger i framkant av digitaliseringen och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för metallbearbetning, gruvbrytning, bergavverkning, krossning och sortering, samt avancerade material. Koncernen hade 2021 omkring 44 000 medarbetare och en försäljning på cirka 99 miljarder SEK i runt 150 länder.

[1] Justerad EBIT-marginal definieras som justerad EBIT (EBIT exklusive jämförelsestörande poster och metallpriseffekter) i procent av intäkterna

[2] Nettoskuld definieras som räntebärande korta och långfristiga skulder, inklusive nettopensions- och leasingskuld, minskat med likvida medel..

[3] Metallprispåverkan på rörelseresultat under en viss period från förändringar i legeringspriser som uppkommer från tiden mellan inköp (inkluderad i kostnad för sålda varor) och försäljning av en legering (inkluderad i intäkten) när legeringstillägg appliceras.