Published
2022-11-18
Categories
Som ett ytterligare steg mot att stärka sin position inom medicintekniksegmentet har Alleima tecknat ett avtal om att förvärva Endosmart Gesellschaft für Medizintechnik GmbH (Endosmart), en Tysklandsbaserad tillverkare av medicintekniska produkter och komponenter tillverkade av minnesmetallen nitinol. Produktutbudet inkluderar instrument för njurstensbehandling, tumörmarkörer för bröstcancer, samt kirurgiska instrument.

Endosmart förser medicintekniska företag med produkter och tjänster främst inom områdena urologi, onkologi, kardiologi samt instrument för ortopediska och vaskulära behandlingar. Bolaget kommer att rapporteras inom divisionen Kanthal.

”Vår strategi är fokuserad på lönsam tillväxt och vi ser en stor potential inom medicinteknikbranschen, som kännetecknas av hög tillväxt och stabila resultat. Förvärvet av Endosmart utökar vår kapacitet ytterligare och expanderar vår nuvarande adresserbara marknad genom att addera nya produkter och material. Vi ser fram emot att välkomna Endosmart till Alleima,” säger Göran Björkman, VD och koncernchef på Alleima.

Med kompletterande materialteknologier och Endosmarts expertis och kapacitet inom bearbetning av nitinol kan Alleima ta ett steg längre fram i den medicintekniska industrins värdekedjan. Endosmarts produkt- och tjänsteutbud, certifieringar och befintliga kundbas utökar den nuvarande adresserbara marknaden för Alleima. Den kombinerade kompetensen och närvaron kommer att driva ytterligare produktutveckling och geografisk expansion genom korsförsäljning mellan produktportföljerna och regionerna, samt möjligheter till gemensamt utnyttjande av produktions- och applikationskapacitet.

"Vi har ett långsiktigt strategiskt mål om att växa vår medicintekniska verksamhet. Med förvärvet av Endosmart kommer vi att ta ett ytterligare steg i värdekedjan och stärker vårt utbud av medicinska trådkomponenter samtidigt som vi utökar vår FoU-kapacitet, som kommer att utnyttjas för att utveckla och erbjuda fler nya unika lösningar,” säger Gary Davies, chef för affärsenheten Medical inom Kanthal.

Endosmart grundades 2002, har mer än 90 anställda och har sitt huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland. För den rullande tolvmånadersperioden som slutade september 2022 hade bolaget intäkter om cirka 105 miljoner kronor och en EBIT-marginal neutral för Kanthal. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpeskillingen. Inverkan på Alleimas vinst per aktie kommer initialt att vara neutral. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2022 och förutsätter sedvanliga godkännanden.

Relaterade länkar:

Endosmart produktexempel – YouTube

Endosmart – hemsida

Alleimas erbjudande inom medicinteknik – hemsida

Sandviken, den 18 november 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Om Endosmart
Endosmart är expert på att bearbeta minnesmetallen nitinol, och erbjuder lösningar och tjänster för tillverkare av medicintekniska produkter. Endosmart grundades 2002 och tillhandahåller sitt kunnande och sin expertis till kunder över hela världen. Erbjudandet inkluderar en helhetslösning: konceptuell design av idéer – utveckling av prototyper – serieproduktion, även i renrumsmiljö – och support under registreringsprocessen. Tillämpningar finns inom urologi, onkologi, kardiologi samt ortopediska och vaskulära områden. Med mer än 90 anställda har Endosmart sitt huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland. För den rullande tolvmånadersperioden som slutade september 2022 hade bolaget intäkter om cirka 105 miljoner kronor. Läs mer på www.endosmart.de